LATAR BELAKANG SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN LANCHANG TELAH DITUBUHKAN PADA TAHUN 2006. SEKOLAH INI TERLETAK DI 28500 BANDAR LANCHANG, PAHANG DARUL MAKMUR. SEKOLAH INI MAMPU MENEMPATKAN SERAMAI 1050 ORANG MURID. PADA TAHUN 2011, MURID DIREKODKAN BERJUMLAH SERAMAI 209 ORANG MURID TERMASUKLAH MURID PRASEKOLAH DAN MURID PENDIDIKAN KHAS.